Ayo
Ponyville är en plats där djuren kan leva och skyddas för resten av sina liv. Det är en fristad, där de får den allra bästa möjliga vård och omsorg.

Här ges djuren möjligheten till ett liv med friheten att få röra sig fritt över stora områden året om. De behandlas med största värdighet och har inga krav på sig att dra in pengar till någon verksamhet.

I vårt hästreservat, sätter vi alltid djurets bästa framför vårt eget - och vi tänker alltid på att de är anledningen till att vi gör detta varje dag.

Att sköta ett hästreservat är inte lätt - det är inte heller billigt. Men, för att ge djuren den allra bästa miljön som möjligt, måste vi vara beredda att göra vad som krävs för att uppnå detta mål.

Allt är helt privat, inga donationer, bidrag eller annat stöd finns för oss. Men vi har vänliga grannar och markägare som tillåter oss att använda stora markområden, helt fritt till djuren.


Ayo
divider

Vår vision


• En värld där varje hästdjur behandlas med medkänsla och förståelse.

Vårat uppdrag


• Att ge hästdjur ett permanent lugnt hem för resten av deras liv.
• Att utbilda och lära sig om hästens beteende och miljökrav i fångenskap.

Våra värderingar


• Transparens
• Ärlighet
• Professionalism
• Medkänsladivider

Stall Ponyville är medlem i De Zonnegloed.


divider

Stall Ponyville stödjer EARS.

dividerSaigan är en av de mest hotade arterna på planeten. Deras antal har minskat med 95% på bara 15 år. Ponyville stödjer SCAs arbete.divider


Vi gillar också …
divider


Vi vill tacka …
Vet. Dr Jonas Malmsten,
Veterinärspecialist inom allt som rör hägnat och frilevande vilt. Han har hjälpt oss med sina veterinärkunskaper och ännu mer med sin expertkunskap om vilda djur. Han har alltid outtröttligt gjort allt för att hjälpa oss med våra exotiska djur.


Har hjälpt oss med utrustning och varit mycket hjälpsamma med att välja rätt material för våra behov.

ponyville_logo


"Vissa människor pratar med djur. Inte många lyssnar dock. Det är problemet."
A.A Milne